Všeobecná ustanovení:

Řízení soutěže:

Jan Alexa, SVČ, Sokolská 8, Znojmo, tel. 515 224 353, mobil: 604 561 643, alexa.j@svcznojmo.cz

Termín:

Každý čtvrtek 12:55 - 14:20 hod. dle rozlosování začátek zápasu mladší kategorie 12:55 hod. a starší kategorie 13:35 (prosím o dodržení času)

Místo:

hala TJ Znojmo (vchod - ul.Curie)

Termín odevzdání přihlášek:

Předběžně proběhlo

Technická ustanovení:

Systém: 

V soutěži budou startovat družstva mladších žáků 2. - 5. tříd a starších žáků 6. - 9. tříd. ZŠ.

Hrát se bude systémem každý s každým jednokolově. Po skončení základní části proběhne finálový turnaj

Hrací doba: 

2 x 15 minut hrubý čas u ml. kat. a 2 x 20 minut hrubý čas u st. kat. Za výhru se udělují 3 body, za remízu 1 bod do tabulky. Při konečné rovnosti bodů rozhoduje:

1) vzájemný zápas
2) brankový rozdíl ze vzájemných zápasů
3) celkový brankový rozdíl
4) los


Do finálového turnaje, který bude probíhat v sobotu 21. 5. 2022 v rámci akce DIAMANTBRANÍ postoupí
první 4 družstva z každé kategorie. 

Hrací čas bude 2 x 15 minut hrubý čas u ml. kat a 2 x 20 minut hrubý čas u st. kat. Poslední dvě minuty v každém poločase čistý čas. Do finálového turnaje postoupí v mladší kategorii všechny 4 družstva a ve starší kategorii první 2 družstva a zbylá dvě sehrají zápas o 2 postupová místa. Družstvo umístěné po základní části na 3. místě vyzve družstvo na 6. místě a 4. místo proti 5. místu.

Předpis: 

Hraje se dle pravidel futsalu 4+1 v ml. kat. a 4+1 ve st. kat., kde při brankovém rozdílu 5 a více gólů může nastoupit do pole jeden hráč navíc. Při brankovém rozdílu 5 a méně gólů - stejný počet hráčů.

Kategorie:

mladší žáci 2.-5. tříd ZŠ
starší žáci 6. - 9. tříd ZŠ

Za každou kategorii mohou nastupovat mladší hráči případně i děvčata ve stejném věku.

Podmínky účasti:

1) družstvo nastoupí jednotně oblečeno, brankář musí mít odlišný dres
2) hráči musí mít čistou sportovní obuv do haly, která nedělá šmouhy !!!
3) družstvo se prokáže soupiskou potvrzenou vysílající složkou dle přiloženého formuláře! Dopsání náhradních hráčů do soupisky nejpozději do 31. 3. 2022.
4) termíny zápasů jsou pevně stanoveny. Po dohodě je možnost přehození zápasů. Neúčast týmu znamená kontumační výsledek ve prospěch soupeře 5:0 a zisk 3 bodů.

Startovné: 

Hradí kompletně znojemská firma PPO

Ceny: 

Družstva na 1. místě obdrží putovní pohár, diplom a drobné ceny. Ostatní družstva obdrží medaile, diplomy a drobné ceny. První tři týmy ještě kompletní dresové sady a futsalové míče.

Poznámka: 

Rozpis, výsledky a průběžná tabulka bude zveřejňována na internetové stránce SVČ Znojmo

www.svcznojmo.cz

Podmínky pro vstup do haly:

Z nařízení vlády ČR s účinností ode dne 22. listopadu 2021 je vstup do vnitřních částí sportovišť umožněn osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a:

  1. absolvovaly RT-PCR test s negativním výsledkem ne starší 72 hodin jde -li o osobu do dovršení 18 let věku
  2. nejdříve před 14 dny absolvovaly druhou dávku u dvoudávkového schématu očkování proti SARSCoV-2 a toto doloží národním certifikátem o provedeném očkování
  3. nejdříve před 14 dny absolvovaly jednodávkové očkování proti SARS-CoV-2 a toto doloží národním certifikátem o provedeném očkování
  4. prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů
  5. s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku.

V případě naší ligy jsou děti a učitelé testováni ve škole, stačí potvrzení ze školy!


Na PPO futsalové lize SVČ Znojmo se budou pořizovat foto, video záznamy pro použití, propagaci organizátora a firmy PPO.

Účastí na této lize je všemi účastníky tímto dán souhlas. V případě nesouhlasu prosíme o uvedení a zaslání jména, případně týmu do soupisky organizátorovi akce.